WELKOM


De website moet toelaten jullie te begeleiden tijdens de weken dat er in 
Vrije school Haverlo geen les wordt gegeven naar aanleiding van het Corona-virus. 

Deze website staat momenteel On-hold

we verwijzen graag naar Smartschool voor verdere contacten